Studie Lønnsspesialist

I dette studiet blir du utdannet lønningsspesialist og vil være kvalifisert til stillinger som lønningssjef, fagkonsulent, rådgiver og tilsvarende.

Hva slags studie er dette?

Spesialistutdanning

Ved dette studiet vil vi gå dypere inn i hvorfor regler og lønn håndteres som det gjøres. Du vil få dypdykk i lover, regler og tariffavtaler. Vi vil se på de spørsmål som kommer fra lønningsmedarbeidere og lære deg som spesialist å svare på kompliserte spørsmål. Vi har plukket ut alle de viktigste delene av store mengder kilder til hva som er rett og galt innen lønn.

Sertifisering

Etter hver termin kan du ta en deleksamen, og etter to beståtte deleksamener vil du bli tildelt sertifiseringen som Lønnsspesialist. Dette skal dokumentere et svært høyt nivå og studiet kan også gjennomføres uten at du velger å ta eksamen. Sertifiseringseksamen kan også tas uten studiet i form av en 8 timers intensiv dobbel eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Pensumliste

Det er en stor pensumliste for dette studiet. Som hovedbase er likevel boken Lønn som fag, som tar oss gjennom store deler av fagområdene. I tillegg til denne boken er det forventet at du leser et større antall utdrag fra lover, rundskriv, dommer, o.l. som vi vil veilede deg gjennom i løpet av studiet. Kan du læreboken er mye gjort, men vi forventer lesing utover boken også.

Bakgrunnskompetanse

Dette er en spesialistutdanning og det er forventet at du kan lønn, det vil si at du har jobbet med lønn og har bred lønnserfaring. Manglende bakgrunnskompetanse er ikke ekskluderende, men forelesningene vil ikke ta hensyn til elever som ikke har denne fagbakgrunnen. Normalt vil våre elever være rådgivere, lønningssjefer, fagkonsulenter, regnskapsførere eller revisorer.

Din innsats

Vi forventer nesten komplett oppmøte, men består du eksamen vil eventuelt fravær ikke påvirke din sertifisering. I tillegg til 14 undervisningsdager per termin, og en eksamensdag, er det forventet at du leser 7-10 timer hver uke utenom undervisningen. Det vil være stor fordel for deg å lese hele neste forelesnings pensum før hver undervisningsdag for optimal læring.

Eksamen

Siste skoledag i hvert semester har avsluttende eksamen. Det vil si at 15. undervisningsdag er eksamensdag, og du vil ha en 4 timers avsluttende eksamen om temaer fra det aktuelle semesteret. Skulle du ikke bestå første eksamen, kan du ta dobbel eksamen etter andre termin. Denne vil i så fall være en 8 timers eksamen. Eksamen er frivillig og hvis du ikke tar eksamen får du kursbevis.

Dine forelesere hos Lønnshuset

Martin Jonassen

Lønnshusets prinsipal og primære foreleser.

Jonassen har siste 20 år blitt ansett som den ledende kompetansen i Norge på implementering av lønnsprosesser og -systemer i store selskaper. 30 % av alle store private selskaper i Norge har benyttet Jonassen til å utvikle og realisere sine lønnsprosesser og -systemer.

Torbjørn Stokke

Advokat, MNA, partner i Brækhus Advokatfirma

Stokke har 20 års erfaring innen internasjonal personbeskatning, tidligere fagansvarlig for PwC sin Global Mobility virksomhet, medforfatter i Arbeidsrett.no og fra Skattedirektoratet. Nå partner i Brækhus Advokatfirma som spesialist innen skatterett og grensekryssende mobilitet.

Kristin Eriksen

Lønningssjef Posten Norge, autorisert regnskapsfører

Eriksen har i dag alt faglig ansvar for lønn fra A-Å for Posten sine selskaper i Norge. Tidligere var hun lønningssjef i OBOS, der hun var ansvarlig for prosessering av all lønn i OBOS eide selskaper og i nesten 5000 borettslag og sameier som bruker OBOS som forretningsfører.

Praktisk informasjon

Undervisningen foregår i Auditoriet til Holbergs Terrasse Kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27 0170 Oslo, rett ved siden av Oslo Met. [Kart]

Pris for studiet er kr. 70.000,- som faktureres med 35.000,- ca. 3 uker før hver semesterstart. Prisen inkluderer tilgang til nødvendig pensum, lærebok, undervisningsdager, individuell veiledning og 2 eksamener.

Å kun ta eksamen koster kr. 7.000,- og bestått eksamen gir sertifisering som Lønnsspesialist. Ved andre forsøk på eksamen gis 50 % rabatt på eksamensavgiften.

Kontakt oss for mer informasjon

Søk om opptak i dag!

Scroll to Top